Bitki Baharat

Bitki Baharat

Baharatlar

Saf, Halis ve o seneye mahsus bahatarlarımız vadır. Çoğu baharat çeşidi vadır. Hatta; tabiri caizse; incik boncuk her çeşit

Baharatlar eskiden insanı serinletir, böylece organizmaya faydalı olduğu bilinirdi.
Son günlerde baharatın insan sağlığına çok faydalı olduğu açıklanmıştır.

Baharatın; yiyecekleri mikroorganizmalardan koruduğu, insanlarda ise hastalıkları önlediği üniversite tarafından açıklanbmıştır.
(New York Cornell)

Özünde baharat; lezzet vericidir. Baharatın bulunuşu; insanların tuz tadını aramaları ile başlar. Miladdan 4000 yıl önceye rastlar.
Anadolu; baharat köprüsü olan fiziki bir yerdir. Bahartttan Türk Milleti anlar.
Baharatın taze, yeni olması ilk şart.

Bitkiler
Günümüz ilaçları sentetiktir veya günümüz ilaçları olan sentetik ilaçların etkili maddesi bitkilerdir.
Bitkiler; şifa amaçlı alternatif veya destek amaçlı kullanılır.
Bitkinin ekilmesi, toplanması, kurutulması, saklanması, kullanılması, ölçeği önemlidir.
O seneye ait bitkilerde aranılan şifa bulunur, eski bitkiler özelliklerini kaybeder.
10000'i aşkın bitki çeşiti olmasına rağmen, ülkemizde 1500 civarı bitki kullanılır.

Bitki veya Baharatlı Karışımlar, Bitkisel Ürünler
Türk veya Avrupa Birliği ülkeleri kitaplarında 20-30 yıllık yazılı ise, o reçete ile bazı macunlar yapılır.
Bitkiler kaynatılır, ekstratı ile bitkisel hap veya kapsüller yapılır.
Bitkilerden; bitki suları, gıda takviyeleri, çaylar, macunlar, tabletler vb. üretilebilir.

Alt Kategoriler